Header image  
znalec v odboroch Doprava cestná a Strojárstvo
 
line decor
  
line decor

 
 
 
 
 
Evidenčné číslo znalca:   912413

Deň zápisu:   10.03.1992

Odbory a odvetvia: 

Odbor:        030000 - Doprava cestná
Odvetvie:   030301 - Nehody v cestnej doprave
Odvetvie:   030100 - Technický stav cestných vozidiel
Odvetvie:   030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel

Odbor:        390000 - Strojárstvo
Odvetvie:   390400 - Stroje a zariadenia na všeobecné účely
Odvetvie:   390901 - Odhad hodnoty strojových zariadení

Adresa:       Tehelná 26, 917 01 Trnava

Miesto výkonu činnosti :       Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava

Kontakt:     telefón: +421 33 544 1883        mobil: +421 905 601051         e-mail: moravekigor@gmail.com

Poistenie zodpovednosti za škodu:   Generali Slovensko poisťovňa, a.s., od 01.09.2009, do 31.08.2010

EVU